kumagai aikido Gözat

Kenji Kumagai Shihan Aikido’nun Türkiye’deki kurucusu  Aikimode Aiki Akademi’de öğrencileriyle buluştu. Kenji Kumagai Shihan  Aikimode Aiki Akademi’nin misafiri olarak geldiği…