TurkishEnglishBulgarianChinese (Traditional)FrenchArabicGermanGreekItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Aikido bir ”Japon savaş sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Aikido ”yaşam gücü ile bütünleşme yolu”. ”Ai” uyum , ”Ki” enerji ve ”Do” yol anlamına gelen sözcüklerin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu kavramları ayrı ayrı incelediğinizde bu sanatın sonsuzluğa uzanan yollarında kaybolduğunuzu göreceksiniz.

”Ai” kavramı uyum-harmoni anlamına gelmektedir. Şimdi sizden tüm kâinatı düşünmenizi istiyorum. Kâinatı düşündüğünüzde var olan her şeyin bir biriyle bir uyum içerisinde hareket ettiğini göreceksiniz. Galaksilerin, yıldızların gezegenlerin birbirlerine göre uyumlarını düşünün ve sonra atom parçacığını düşünün. İşte bu kavram kâinattaki her şeyi bir arada tutan ”Ai” kavramı. Bu bir bağlaç bir sevgi. ”Ai” aynı zamanda sizi ailenizle, çalışma arkadaşlarınızla belkide sevgilinizle bir arada tutan kavram, uyum. Düşünün aranızda uyum olmazsa daha fazla birlikte olmanın da bir anlamı kalır mıydı?  Kurucusunun deyimiyle evrendeki herşey tek bir kaynaktan, tek bir yaratıcı enerjiden gelir. Dünyada ki herşey bu evrensel sevginin bir tezahürüdür. Evrenin kalbi tüm varlıklarda uyum içinde atar. Hepimiz bu ritmi kavrayarak mükemmel dengenin uyumuna sebebiyet veren evrenin kalbini tecrübe etmeliyiz.

”Ki” enerji anlamına gelen kavram. Albert Einstein bunu o kadar güzel formülize etmişki. E(enerji)=m(kütle)c2(ışık hız’ının karesi). Bu formülden de anlaşıldığı gibi enerji ve madde arasında mevcut bir ilişki vardır. Kâinattaki madde olan her şey atomlardan meydana gelmiştir ve doğal olarak enerjidir. Bu demektir ki soluduğumuz havadan dokunduğumuz herşey enerjidir. Bizler gibi. Burada ”ki” ortak özelliğimizi yani enerjiden var olduğumuzu açıklamaktadır.

”Do” yol anlamına gelen kavram. Etik ve ahlak ilkelerini içinde barındıran bir öğreti sistemi. Yapmış olduğumuz sanatı insanlığın yararı için yapmamız gerektiğini bize hatırlatan sistem.

Aikido’da diğer savaş sanatlarının aksine bir müsabaka ve yarışma sistemi yoktur. Bu nedenledir ki aikido ile uğraşan şahıslar birilerini geçmek için değil kendilerini geçmek için bu sanatı öğrenirler. Örneğin yüz metre koşucusu olduğunuzu düşünün. Bir tarafta on kişi ile aynı çizgide yarışa başlayan bir kişisiniz diğer tarafta da elinizde kronometre var. Elinde kronometre olan kişinin başkaları ile değil de devamlı kendi ile yarıştığını düşünün. Her seferinde daha iyisini başarmak isteyen bir öğrenci.

Aikido Japon savaşçı sınıfı samurai’ler tarafından icra edilen bir savaş sanatıdır. İmparatorun özel muhafızları olan bu savaşçılar yedi temel ilke üzerine yemin ederler. Bu ilkeler adalet, cesaret, merhamet, nezaket, dürüstlük, onur ve sadakat.

Diğer altı ilke Adalet ilkesinin temelini oluşturmakla birlikte bu ilkeler Japon savaşçılar için çok büyük değere sahiptiler.

”Samurai’ler için adalet sorumluluk sahibi olmak ve her durumda adil davranabilmektir. Adalet onur ve doğruluk kavramlarını da içine almaktadır. Onur kavramı, kişinin kendisine ve başkalarına saygı duymasından geçer. Kişinin sözüne, yükümlülüklerine ve ideallerine sadık kalmasıdır. Doğruluk, kolay olduğu için değil, doğru, etik ve ahlaki olduğu için, doğru şeyi yapabilmektir. Bunun sonucu ne olursa olsun, adaletten ayrılmamaktır.

Günümüzde adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

”Cesaret”  Yenilgi korkusu olmadan, zorlukların, imkânsızlıkların üstüne gidebilme; korku, acı, tehlike ve belirsizlikle yüzleşebilme yeteneğidir Diğerlerinin bilip de korkudan gidemedikleri yolda yürüyebilmektir. Fiziki olduğu kadar, ahlaki cesareti de kapsar.

”Merhamet”  Aynı zamanda iyi yüreklilik, teveccüh ve yüce gönüllülük anlamlarını da içermektedir. Köken, yaş, cinsiyet, görüş farklılığı veya kusurlarını gözetmeksizin, kişinin başkalarına gösterdiği ilgi ve alakadır. Güçsüzün ve başı dertte olanların yanında durmaktır.

”Nezaket”  Kişinin davranışlarıyla, sosyal pozisyonu ne olursa olsun, karşısındakine gösterdiği içten, samimi ilginin bir ifadesidir. Medeni iletişim, ifade ve davranışlarımızdaki nezaketle gelişir. Bu anlamda, nezaket, medeniyetin temelidir. Kendisine saygı duyulmasını bekleyen kişi, kendisine saygı duyarak yola çıkmalıdır.

”Dürüstlük”  İçtenlik, güvenilirlik kavramlarıyla iç içedir. Gerçek dürüstlük, kişinin kendi imkanları ve yapabilirlikleri hakkında dürüst olabilmesidir. İçtenlik burada başlar. Bu bir sınır değil, bizi gelişmeye zorlayan bir başlangıç noktasıdır. Doğruluk değeriyle de ilintilidir. Doğruluk, konuşma ve davranabilme kalitesini ifade eder.

”Onur”  Doğruluk kavramı ile bir bütündür. Onur, ruhun asaletidir. Kişinin kendine, diğerlerine ve toplum kurallarına saygı göstermesidir. Onurlu olmak sözünün arkasında durabilmektir. Diğerlerinin ne yaptığına aldırmadan, doğru şeyi yapabilmektir.

”Sadakat”  Kendi okuluna, ait olduğu gruba, aileye mutlak sadakat ve kurallara itaati gerektirir. Sensei’ye, kıdeme, dojoya saygıyı içerir. Kişinin ruhsal ve fiziksel doğruluğunu yansıtır. Dürüstlük, saygınlık ve sözünün eri olmak kavramlarıyla ilintilidir.

Aikido eğitiminde saygı ve sevgi ilkeleri temel alınarak savaş ve sanat kavramları budo(Savaş Sanatları) disiplinleri çerçevesinde öğretilmektedir. Öğrencinin savaşçı ve sanatkâr olabilme çizgisinde istikrarlı ve ahlaklı bir yol izlenmesi hedeftir.

Bizler Aikimode Aikido ve İTÜ Aikido Kulübü olarak bu temel  7  ilke ışığında kişinin birey olarak sağlıklı bir eğitim almasını, ruhsal ve bedensel gelişimini olumlu yönde geliştirmesi için eğitim vermekteyiz.

Bu eğitime katılmak isteyen öğrenciler için bir ön çalışma programı hazırlanmaktadır. Bu programda antrenmanlara dahil olmak isteyen öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yapılarının aikidoya uygun olup olmadığı eğitmen tarafından test edilmektedir. Ön çalışmanın sonunda onay verilen öğrenciler arzu ettikleri takdirde belirlenen program çerçevesinde antrenmanlara katılabilmektedirler. Bu ön çalışmanın amacı her ne kadar öğrencinin öğretmenini seçme hakkı olsa da öğretmeninde öğrencisini seçebilme hakkının olduğunun bilinmesidir.

Aikimode bünyesindeki antrenmanlara genelde mühendisler, doktorlar, avukatlar vb. değerli meslek gruplarının çalışanlarının yanı sıra çocuklar ve öğrenciler (lise ve üniversite) de rağbet etmektedir. İstanbu’da Taksim, Şişli, Maslak, Etiler, Dolapdere, İstinye’de faaliyet gösteren eğitimler hakkında detaylı bilgilere www.aikimode.com adresinden ulaşılabilir.

Hayatta herkesin öğrenci olduğunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmayan ve aldığım her nefeste hayata dair güzelliklerin olduğu bana aktaran ”aikido” sanatını kurucusuna saygılarımla.

Paylaş.