TurkishEnglishBulgarianChinese (Traditional)FrenchArabicGermanGreekItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Ekip ruhunu güçlendirmek, motivasyon ve verimlilik arttırmak için oldukça önemli bir metod.

Oryantasyon & Danışmanlık

Kurumunuzun çalışanları arasında; ekip ruhunu güçlendirmek, onların motivasyonlarını ve verimliliklerini arttırmak için yararlanabileceğiniz oldukça önemli bir metod var; Aikido. Bu eğitimler ekip ruhunu ve sosyalleşmeyi geilştiren aynı zamanda liderlik ve kişisel güven duygusunu arttıran eğitimlerdir.

? Evrensel enerji ile uyum – Bütünlük
? Etiket – Saygınlık
? Hamni (Duruş) – Tavrınız
? Tai-sabaki (adımlar ve dönüşler) Hareket şekliniz
? Ukemi (takla ve düşüşler) – Kriz yönetimi
? Omote/Ura – Önceniz ve sonranız
? Nefes – Kendini kontrol
? Tachi-waza – Eşit şartlarda rekabet
? Hamni handachi waza – Kuvvetli rakibe karşı rekabet
? Tachi-dori (Kılıca karşı) – Silahı olan rakibe karşı rekabet
? Randori (Çoklu ataklar) – Çoklu rekabet stratejileri
? Gayeshi Waza – Rakibin atağını rakibe çevirme becerisi
? Masakatsu-Agatsu – Gerçek zafer kendinize karşı kazandığınızdır

Şirketler için Ekip Ruhu ve Önemi

Ekip; Ortak bir amaç için ortak çalışma içinde olan en az iki kişiden oluşan gruptur. Ekibin varlığından söz edebilmek için ekibi bir araya getiren ve bir arada tutan bir misyon ve vizyon olmalıdır. Kısaca misyon; amaç, vizyon da çalışma şekli ve işin vitrinidir.

Ekibin üyeleri bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir bütünü oluştururlar. Bu nedenle ekip üyelerinin birbirlerini tamamlıyor olması gerekmektedir. Bireysellik ekibin içinde ve ekibin hedefleri doğrultusunda eritilmelidir. Bütün bunlarla bir sinerji oluşur ve bu da işin en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Ekibin içinde artık ?ben? yoktur ?biz? vardır. Ortaya çıkan iş ?ben?im değil ?biz?im ürünümüzdür.

Ekip Çalışması bir orkestra gibidir ve bu orkestra gücünü uyumdan alır, solist yoktur. Ekip üyeleri birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Bu nedenle de kendi performansları kadar diğer üyelerin performansından da sorumludurlar. Ekip içinde etkileşimi arttırmanın yolu da doğru iletişimden geçmektedir. Ekip üyeleri bütünü birlikte tamamladıklarını unutmadan birbirlerine karşı saygılı olmalıdırlar. Üyeler birbirlerine emir vermek yerine rica etmeli, geri bildirimlerde bulunmalıdırlar.

Eğer ekip içinde iletişim iyi değilse iletişimin hangi noktalarda aksadığı ya da hangi noktaların yanlış olduğu belirlenmelidir. Bu da liderin işidir. Ekiplerin bir lidere ihtiyacı vardır. Lider bir yöneticiden daha çok bir rehber, bir yol gösterici, bir koçtur. Ekip üyelerinden bazıları o iş için yetersiz ya da eksik bilgi sahibi olabilirler o zamanda bu kişilere eğitim verilmesi ve eğitim sonuçlarının takip edilmesi gerekir. Yine de istenilen verim alınamıyorsa kişiyi başka bir işe kaydırmak ya da ekipten göndermek gerekebilir. Böylece diğer ekip üyelerinin yıpranması engellenir. Bunları takip etmek liderin işlerindendir.

Paylaş.